Утилізація мулу

Утилізація мулу, що утворюється на авто мийках, є обов’язковою складовою роботи кожного підприємства, пов’язаного з такою діяльністю. Усі транспортні засоби, що
обслуговуються на авто мийках, після себе залишають брудні стічні води, насичені миючими синтетичними засобами, нафтовими залишками, солями, мастильними речовинами, брудом, піском. Такі відходи відносять до ІІІ класу небезпечних відходів і мають бути знешкодженні шляхом утилізації, самостійна утилізація мулу чи вивезення авто мулу, або ж розміщення на поверхні ґрунту – неприпустиме.
utilizatsiya-ilovДіюче законодавство потребує, щоб усі авто мийки мали свої очисні споруди. Вони дозволяють попередньо очистити найбільш забруднену стічну воду, затримати нафтошлами – залишки бензину, мастила, жиру, поверхнево-активні неорганічні речовини. У зв’язку з тим, що кількість стічних вод може бути дуже значною, з ціллю економити воду, авто мийки оснащують очисними технологіями, які передбачають 3 основні фази:
-         флотацію,
-         тонкошаровий відстійник,
-         механічний фільтр.
Утилізація мулу стає необхідним, коли після декількох очищень води, накопичуються концентровані мулові залишки – власне, мул авто мийок. Вивіз мулу, тобто утилізація нафто шламів, знешкодження мазуту – має бути виконано згідно з екологічними нормами, залучаючи професійні послуги фірм з утилізації, які мають спеціальні матеріально-технічні ресурси (асенізаційні машини) та Ліцензію на таку діяльність. Відповідно, коли на авто мийці проводиться утилізація мулу, замовник таких послуг має одержати від виконавця повний пакет документів, що засвідчують дотримання авто мийкою екологічних вимог законодавства.